Korice za jelovnike/ Prava koža / PVC folija / Umjetni materijali / Knjigovežno platno / Pluto