Podnošenje prigovora

Prigovori i reklamacije mogu se dostaviti poštom na adresu sjedišta:

PRO DIRECTA d.o.o.

Castropola 3

52100 Pula

 

ili na e-mail adresu: info@prodirecta.hr